×
Unfortunately we have no shipping options for United States.

Poromagia rekryterar!

Poromagia importerar och säljer produkter för spelintressen av olika slag. Vid sidan om detalj- och företagshandel innehåller verksamheten arrangerande av turneringar och andra evenemang. Den intensiva arbetstakten i såväl Poromagia-affären som i näthandeln förutsätter förmåga att kunna koncentrera sig och bevara kontrollen över många ärenden samtidigt. Förutom kundbetjäning och säljande omfattar jobbet bland annat mottagande av beställningar, packande av varor för frakt, sorterande och hylluppsättning av kort samt övervakning av turneringar och demonstrerande av spel.

Den idealiska kandidaten för jobbet har initiativförmåga och är en verklig team worker. Hen gillar kundbetjäning  och känner sig som hemma i olika jobb inom handeln. Intresset för spel har tillfört vår kandidat kännedom om alla eller åtminstone en del av Poromagias produktgrupper, ty expertis är nödvändig vid presentation av spelen.

Om du känner för att bli medarbetare i Poromagia skicka en fritt formulerad ansökan till rekry@poromagia.com och ange då åtminstone 

  1. Dina personuppgifter, glöm inte att nämna hur du kan kontaktas. Bifoga ett foto av dig själv.
  2. Ett kort CV  
  3. Berätta om dina hobbyn
  4. Vilka arbetsuppgifter som intresserar dig
  5. Varför Poromagia borde välja just dig

Poromagia tar gärna emot arbetsansökningar och tar på grundval av dem kontakt när en arbetsplats blir ledig.

Lycka till!

Lediga arbeten:

Innehållsleverantör

Spelar du ofta sällskapsspel? Har du åsikter om vad kort- och brädspel bjuder på och vilka som spelas just nu? Vill du snacka om/ diskutera dina favoritspel? Poromagia ser sig nu om efter innehållsleverantörer som är bra på att skriva eller producera videoinnehåll mer eller mindre regelbundet.

Poromagia vill förutom att agera stenfots- och nätaffär även gälla för en aktör att räkna med på den inhemska spelarenan. Vi anordnar turneringar och spelkvällar men har också för vana att publicera spelrelaterade nyheter och artiklar. I syfte att backa upp denna verksamhet vill vi nå sakkunniga, kritiker, bloggare eller bara entusiastiska spelare som vill dela med sig av ett kärt intresse i media.

Artiklar och storyn publiceras i Poromagias blogg eller på vår Youtube-kanal. Teman kan vara recensioner gällande spel och turneringar, taktiker i kortspel, figurspelens handböcker eller videoinnehåll från en spelares minnesvärda deltagande i ett evenemang. Med aktiva innehållsleverantörer förbinder vi oss till ett långsiktigt samarbete.

Skicka ditt förslag till story till adressen marketing@poromagia.com. Bifoga också ditt namn och berätta om dina hobbyer och huruvida du har tidigare erfarenhet av att skriva på nätet t.ex. som bloggare, så får vi mejla vidare om detaljerna kring artikeln innan den publiceras.