Instruktioner för kreditering

Översikt

Poromagia köper kort i syfte att fylla på sitt lager. På krediteringslistan ser du vilka kort Poromagia för tillfället är intresserad av, och du ersätts för dem med porokrediter (pkr). Krediterna du på detta sätt skaffat dig kan du sedan använda för att köpa olika produkter eller för att bekosta deltaganden i turneringar.

En pkr motsvarar värdet av en euro. Krediterna kan inte bytas ut mot reda pengar.

Poromagia förbehåller sig rätten att inte kreditera felaktigt prissatta eller listade kort.

Kreditering i Poromagia sker enkelt och innehåller följande faser:

 1. Granska krediteringslistan och välj ut vad du vill kreditera. Kolla noga att korten du önskar kreditera motsvarar den serie och det språk och skick som krävs.

 2. Bekräfta att du godkänner offerten på krediteringen av köpkorgen.

 3. Vänta på godkännandet av offerten Du får bekräftelsen via e-post.

 4. Printa ut insamlingslistan du fick i e-posten.

 5. Arrangera korten enligt insamlingslistan. Kolla till slut att alla listade kort är med.

 6. Packa korten omsorgsfullt, bifoga insamlingslistan och posta försändelsenellerhämta den till affären.

 7. Poromagia tar emot försändelsrn och granskar korten. Om bedömningen av ett korts värde eller skick är en annan än avsändarens kan kortets pris/värde förändras.

 8. Om ordningen på korten inte alls överensstämmer med insamlingslistan arrangeras de på nytt och 10% av värdet på krediteringslistan dras av. På samma sätt sker om seten på korten har fel beteckning.

 9. Poromagia tar upp korten i lagret och betalar ut krediteringen på avsändarens kundkonto.

Personer under 15 år måste få förmyndares godkännande för affären.

I Poromagia behandlas krediteringar huvudsakligen vardagstid mellan 7-18. Behandlingen av ärendet tar upp till 2 vardagar beroende på brådskan i affären. Under veckoslut och kvällstid efter kl 16.00 vill tiden inte räcka till för krediteringsärenden utan de får vänta till följande vardag.

Om du är intresserad av att sälja en större samling för pengar kontakta osto@poromagia.com

Jag kan inte hitta kort X på krediteringslistan/ mitt kreditspelkort är en foil. Vad bör jag göra?

Krediteringslistan innehåller inte de äldsta eller de dyraste korten. Kontakta därför Poromagia direkt och kolla om man är intresserad av ditt kort.

Listan är inte heller smart nog att prissätta kort 9eller att ge foil ett värde automatiskt. Skriv därför i det tomma informationsfältet när du vill kreditera ett specialkort. Poromagia gör ett uppdaterat erbjudande på kortet och skickar det tillsammans med meddelandet om godkännande.

Skicket på kortet

Skicket på kortet inverkar på priset.Öppna en ny sida för att se en förstoring av bilderna på korten!

 • Near Mint / Mint (NM) fullt värde
  • Condition almost perfect. Possible damage can only be detected by careful examination.
    
 • Excellent (EX)-15%
  • The card is slightly worn (most commonly from the edges), but the surface of the card is otherwise intact.
    
 • Good (GD)-25%
  • The card is slightly worn at the edges and surface.
    
 • Light Played (LP)-40%
  • The card has suffered clear damage, such as deep scratching, moisture damage, or folds.
    
 • Played (PL) -60%
  • The card has suffered obvious damage such as abrasion and scratches or tampering. Despite the damage, the card is eligible for tournament play.
    
 • Poor / Damaged (DMG) -80%
  • The card has suffered obvious damage. For example, deep scratches, moisture damage, or creases.
    

 

När det är fråga om speciellt dyra kort betyder skicket mindre. Fråga om dessa kort i det tomma krediteringsfältet.

 

Kortets språk

Språket på kortet som krediteras har även det betydelse för priset.

 • Engelska - fullt värde 
 • Japansk språk -10%
 • Koreanska -10%
 • Ryska -10%
 • Övriga asiatiska språk -30%
 • Övriga europeiska språk -30%

Post

Insamlingslistan

När du har plockat ut korten du vill kreditera från listan och bekräftat din offert, skickas du en insamlingslista per e-mail. Listan visar ditt krediteringsnummer, antalet kort och en lista på korten. Med hjälp av detta kan du kolla att du får med de rätta korten. Kom ihåg att bifoga insamlingslistan när du skickar korten. Om det dock visar sig att det är omöjligt kan du i försändelsen bifoga en egen lapp med referensnummer (id) och personuppgifter.

Kortens ordningsföljd

Korten bör ordnas i enlighet med insamlingslistan.

Paketering

Paketera korten omsorgsfullt för att undvika transportskador som sänker värdet på korten. Vi vill varna för att t.ex hämta kort sammanlänkade med en gummisnodd eller posta korten bristfälligt skyddade.

Ta i akt följande faktorer när du packar:

 • Kan korten skava mot varandra eller mot förpackningspappen? Använd plastfickor för att skydda dem.
 • Är de packade så löst att de kan flytta på sig och skadas eller t.o.m falla ur kuvert/ förpackning? Tejpa fast packningen i kuvertet.
 • Kan korten vika sig under transporten? Skydda förpackningen med papp eller ett extra hölje.
 • Kan tejpen fastna och skada kortets övre kant som inte täcks av plastfickan? Linda in korten i papper innan du tejpar fast förpackningen.

Adress

Om du postar korten som postpaket anteckna förutom adress äveninfo@poromagia.comså mejlar oss posten ankomstanmälan.

Du kan posta korten eller hämta dem direkt till Poromagia-affären.

Poromagia Oy
Semaforbron 8B
00520 Helsingfors
info@poromagia.com(på paketförsändelser för att vi ska få ankomstanmälan så snabbt som möjligt)