Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.

Privacy Policy

'
×
Shipping to United States starts from None for letters and € 27.95 for parcels.

Loitsijan polku Magic-opassarja

Tässä jaksossa "Loitsijan polkua" tutustutaan Magic: the Gatheringin eri korttityyppeihin.

Magicissä on kaksi pääkorttityyppiä: pelissä pysyvät kortit eli “permanent” ja välilliset, ainoastaan kerran vaikuttavat loitsukortit eli  “spells”. Permanentteihin lukeutuvat landit, creaturet, artifactit, enchantmentit, tokenit ja planeswalkkerit. Spellejä puolestaan on vain kahta tyyppiä eli instant ja sorcery, jotka joutuvat hautuumaalle kun ne on käytetty.

Maakortit (Land)

Maakortit edustavat Magic-maailmojen paikkoja ja ympäristöjä. Maakortteja käytetään tuottamaan loitsukorttien maksamiseen ja moninaisten kykyjen aktivoimiseen tarvittavaa resurssia, jota kutsutaan manaksi. Maakorttien pelaaminen ei vaadi manaa, mutta pelaaja voi pelata vain yhden maakortin omalla vuorollaan ja ainoastaan päävaiheen, “main phasen” aikana. Maakortit eivät ole loitsuja, joten niiden pelaamista ei pysty estämään vastataioilla, eli counterspelleillä

Perusmaakortit, “basic lands”, jaetaan viiteen eri tyyppiin yksi jokaista väriä kohti. Erikoisuutena viiden perusmaan lisäksi on niin sanottu kuudes tyyppi “wastes”. Wastesit tuottavat ainoastaan väritöntä manaa.

Magicin viisi perusmaata eli basic landia
Plains tuottaa valkoista, Island sinistä, Swamp mustaa, Mountain punaista, Forest vihreää ja Wastes (puuttuu kuvasta) väritöntä manaa.

Muita maakortteja kutsutaan non-basic landeiksi, ja ne saattavat tuottaa erilaisia manan yhdistelmiä tai omata muita kykyjä. Basic landeja saa pakassa pelata mielin määrin, kun taas non-basic landit noudattavat normaalia neljän kortin pelirajoitusta per pakka.

Olennot (Creatures)

Olennot edustavat hahmoja ja hirviöitä, joita tarvitaan puolustukseen tai kutsutaan taisteluun hyökkäämään vastapuolta edustavien olentojen ja vastustajan elämäpisteiden kimppuun. Olentoja on monenlaisia, ja niillä on paljon erilaisia kykyjä. Yleensä olennot eivät voi hyökätä eli “täpätä” ensimmäisellä pelivuorollaan, mutta ne voivat kuitenkin puolustaa normaaliin tapaan. Tätä kutsutaan kutsupökerrykseksi eli "summoning sicknessiksi".

Magic summoning sickness
Useimmat olennot eivät ole heti peliin tullessaan täysin toimintakykyisiä. Tällaista vasta kutsuttua olentoa kutsutaan termillä "summoning sick".

Olennoilla on kaksi olennon taistelukykyä ilmaisevaa arvoa printattuina kortin oikeaan alakulmaan. Ensimmäinen numero ilmaisee olennon voiman ,“powerin”, eli miten paljon se saa aikaan vaurioita taistelussa. Toinen arvo kertoo sitkeyden, “toughnessin”, eli olennon kestävyyden yhden vuoron aikana. Kun olento saa vaurioita saman verran tai enemmän kuin sillä on sitkeyttä, se tuhoutuu ja joutuu hautuumaalle. 

Magic creaturen power ja toughness
Axebane Beast aiheuttaa hyökätessään kolme vahinkoa torjuvaan olentoon tai pelaajaan. Se kestää vastaavasti neljä vahinkoa.

Olennolla on aina vähintään yksi tyyppiosa, joka mainitaan kortin keskiosassa sanan “creature” jälkeen. Olennon tyyppi ei anna sille automaattisesti kykyjä. Vaikka osana olisi esimerkiksi “Bird”, ei olento välttämättä osaa lentää.

Lumoukset (Enchantments)

Lumoukset edustavat voimakkaita maagisia voimia ja ovat peliin jääviä loitsukortteja. Ne muuttavat aina pelin kulkua jollain tapaa. Lumoukset ovat usein voimakkaita ja vaikeita tuhota. Ainoastaan vihreät ja valkoiset kortit pystyvät poistamaan lumouksia, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta.

Magic Enchantment
Telepathy-lumouksen vaikutuksesta vastustajat joutuvat pelaamaan avoimin käsikortein.

Osa lumouksista liitetään muihin permanent-tyypin kortteihin, kuten olentoihin tai maakortteihin. Tällaisia lumouksia kutsutaan auroiksi. Auroissa mainitaan aina, mihin korttiin se liittyy. Niinpä esimerkiksi “ Enchant Creature” voidaan asettaa ainoastaan olennolle. Jos kortti johon aura liittyy häviää pelistä, lumous haihtuu, ja aura joutuu hautuumaalle.

Rancor Grizzle Bear mtg kortit 
Rancor antaa lumoamalleen olennolle +2 lisää voimaa ja "trample"-avainsanan (avainsanoista lisää asiaa seuraavassa jaksossa).

Artefaktit (Artifacts)

Artefaktit edustavat Magic-maailmojen taikakaluja, animoituja koneita ja keksintöjä, sekä varusteita ja esineitä. Kuten lumoukset artefaktit pysyvät pelissä, kunnes ne poistetaan. Artefaktit ovat myös lähes poikkeuksetta väriittömiä, ja niiden loitsimiseen voi käyttää minkä tahansa väristä manaa. Monet artefaktit voivat esiintyä myös olentoina, jolloin niiden on noudatettava samoja sääntöjä kuin muiden olentojen. Artefaktit kuuluvat "permanent"-pääkorttityyppiin.

Memnite ja Dragon's Claw mtg kortit
Artefaktit ovat keinotekoisia esineitä, joille tekijä on antanut taikavoimia (Dragon's Claw) tai muuttanut sen olennoksi (Memnite).

Osa artefakteista ovat varusteita, “Equipments”. Varusteet jäävät peliin kuten muutkin artefaktit mutta voidaan liittää olentoihin käyttämällä “Equip”-kykyä. Tätä kykyä pelaaja voi käyttää ainoastaan oman päävaiheensa aikana: pelaaja maksaa hallussaan olevasta varusteesta “equip” -maksun ja siirtää sen haluamalleen omalle olennolle, jonka jälkeen varuste siirtää olentoon yhä uusia kykyjä samalla tavalla kuin aurat. Varusteita voi myös siirtää olennosta toiseen, mikäli pelaaja kontrolloi myös toista olentoa. Varusteet eivät ole kiinni samalla tapaa olennossa kuin lumoukset, joten jos olento tuhoutuu, ei varuste poistu pelistä vaan sen voi kiinnittää myöhemmin toiseen olentoon.

Bone Saw ja Goblin Piker mtg kortit
Bone Saw antaa kantajalleen +1 lisää voimaa. Täten Bone Sawilla varustettu Goblin Piker on voimaltaan 3 (power) ja sitkeydeltään 1 (toughness).

Planeswalkkerit (Planeswalkers)

mtg planeswalkerit kortit
Viisi alkuperäistä Magicin Planeswalkkeria: Garruk Wildspeaker, Ajani Goldmane, Jace Beleren, Chandra Nalaar ja Liliana Vess.

Planeswalkkerit ovat mahtavia lotsijoita, joita pelaajat voivat kutsua avukseen. Magicin tarinan mukaan myös itse pelaajat ovat planeswalkereita eli velhoja, joilla on uskomattomia voimia sekä kyky matkustaa eri universumien ( “planes”) välillä. Planeswalker-kortit edustavat näin pelaajan kaltaisia loitsijoita rajoitettuina versioina.

Jokaisella Planeswalkerilla on oma tyyppinsä, joka aina sisältyy kortin nimeen. Planeswalker-kortit ovat legendaarisia, mikä tarkoittaa että samaa versiota voi pelissä yhtä aikaa olla vain yksi per pelaaja.

Planeswalkerien kyvyt on sidottu niiden lojaalisuuteen (loyalty), jonka määrää seurataan pelissä. Jokaisella planeswalkerilla on aloittaessaan tietty määrä lojaalisuutta, joka on määritelty kortin oikeassa alakulmassa. Loitsiessaan planeswalker joko poistaa tai lisää lojaalisuuttaan. Pelaaja voi käyttää oman vuoronsa aikana yhtä valitsemaansa kykyä jokaiselta kontrolloimaltaan planeswalkerilta. Planeswalkerin kyvyn käyttö tulee tapahtua päävaiheen, eli "main phasen" aikana. 

Planeswalkerit eivät ole peliteknisesti olentoja eivätkä pelaajia, joten monia loitsuja ei voi kohdistaa suoraan niihin. On kuitenkin olemassa useampi eri keino tuhota planeswalker. Useimmat loitsut ja kyvyt, jotka pystyvät suoraan vaurioittamaan vastustajaa, ovat myös kohdennettavissa planeswalkeriin. Toinen tapa on suunnata olentojen hyökkäys planeswalkeria kontrolloivan vastustajan sijasta itse planeswalkeriin. Jokaisen olennon hyökkäyskohde (pelaaja tai planeswalker) määritellään erikseen hyökkäysvaiheessa (vuoron eri vaiheita käsitellään tulevissa jaksoissa). Planeswalkeria voi puolustaa olentojen avulla samalla tapaa kuin pelaajaa itseäänkin. Jos planeswalker vaurioituu, poistetaan siitä saman verran lojaalisuutta kuin se sai vaurioita. Jos Planeswalkerin lojaalisuus painuu nollaan tai miinukselle, se tuhoutuu ja joutuu hautuumaalle.

Noituus (Sorcery) ja Tapahtumat (Instants)

Lightning Bolt ja Overrun mtg kortti
Lightning Bolt eli salamanisku on yksi pelin klassisimmista tapahtumista. Overrun jyrää vastustajan ylitse, jos puolellasi on vähänkään enemmän olentoja.

Noituudet ja tapahtumat eroavat toisistaan vain pelattavuuden kannalta. Noituudet voi loitsia ainoastaan oman päävaiheen aikana, kun taas tapahtumat voidaan loitsia milloin tahansa ja siis myös vastustajan vuorolla. Noituuksien ja tapahtumien efektit vaihtelevat laidasta laitaan ja ne ovatkin olentojen lisäksi pelin yleisimmät korttityypit. Ne voivat aiheuttaa vahinkoa pelaajiin, olentoihin tai planeswalkkereihin, luoda "token"-olentoja (tokeneista lisää seuraavassa kappaleessa), nostaa lisää kortteja, pakottaa vastustajan heittämään kortteja kädestään pois eli "discardaamaan", suojelemaan omia olentoja... listaa voisi jatkaa loputtomiin. Jos mieleesi juolahtaa jokin vaikutus, niin mitä luultavammin jokin instant tai sorcery toteuttaa sen!

BONUS: Tokenit (Tokens)

Young Pyromancer mtg kortti elemental token
Young Pyromancer tuottaa kontrolloijalleen yhden 1/1 Elemental Tokenin aina tämän pelatessa instant- tai sorcery-loitsun. 

Tokenit eivät ole varsinainen korttityyppi, vaan ne syntyvät aina jonkin toisen kortin vaikutuksesta. Yleisimmät tokenit ovat creature tokeneita, eli niihin pätevät samat säännöt kuin muihinkin olentoihin. Tokenit voivat olla olemassa ainoastaan pelikentällä eli "battlefieldillä". Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos tokeni kuolee tai poistuu mulla tavalla pelistä, katoaa se lopullisesti. Tokenit eivät siis jää muiden olentojen tapaan hautuumaalle, eivätkä palaa omistajan käteen loitsujen vaikutuksesta. Tokenit ovat myös muiden olentojen tapaan "summoning sickejä" tullessaan peliin, ellei toisin mainita. 

Seuraavassa jaksossa “Loitsijan polkua”

"Loitsijan polun" viidennessä osassa tutustutaan Magicin eri avainsanoihin, eli "keywordeihin". Avainsanat antavat niitä omaaville korteille erilaisia kykyjä ja ominaisuuksia. Ensi kertaan!

“Loitsijan polku” on Magicin opassarja, joka lähtee liikkeelle Magicin perusasioista ja etenee aina pakkojen rakentamiseen ja pelin strategioihin saakka. Uusi jakso julkaistaan joka perjantai Poromagian blogissa. Tervetuloa mukaan lumoavalle matkalle Magicin ihmeelliseen maailmaan! 

Ota haltuun myös seuraavat Magic-kanavat:

Kasuaalikorneri MTG - Magicin aloittaneille ja aloittamisesta kiinnostuneille suunnattu Facebook-ryhmä. Ryhmässä tiedotetaan Poromagian aloittelijaystävällisistä turnauksista ja tapahtumista. Ryhmä soveltuu myös hyvin peliseuran hakemiseen ja Magic-aiheisten kysymysten esittämiseen!

Poromagia MTG - Hieman kokeneemmille Magic-harrastajille suunnattu Facebook-ryhmä. Ryhmässä tiedotetaan tulevista turnauksista, kilpailuista, tapahtumista ja Magic-tarjouksista. Ryhmässä voi etsiä myös peliseuraa ja kortinvaihtokumppaneita!