×
Unfortunately we have no shipping options for United States.

Battle for Zendikar (BfZ) on nyt kuukauden vanha setti. Esittelen tässä artikkelissa kokemuksiani BfZ draftista sekä formaatin tyypillisimpiä arkkityyppejä, josta toivottavasti on iloa draftaajille. Huomioni perustuvat Pro Tour BfZ:n analyysiin sekä yli kolmeenkymmeneen Magic Onlinen 8-4 draftiin, joissa olen onnistunut tuurilla ja taidolla saamaan otteluvoittoprosentiksi 71% ja päässyt finaaliin 50% kerroista.

Formaatti on elänyt ja muuttunut paljon kuukauden aikana ja tulee varmasti tekemään sitä tulevaisuudessakin. Draftaajalle onkin siis hyvän tuloksen saavuttamiseksi tärkeää saada hyvä kokonaiskäsitys formaatista ja sen mahdollisuuksista, jolloin tämä pystyy reagoimaan paremmin niin yksittäisten draftien aikana, kuin esimerkiksi Magic Onlinessa tai paikallisessa draftissa vallalla oleviin trendeihin ja näkemään mikä arkkityyppi saattaisi olla alidraftattu.


Tempo, korttiylivoima vai synergia?

Tällaiselle vanhalle kontrollipelaajalle yksi ensimmäisiä silmään pistäviä asioita BfZ:ssä on korttiylivoiman ja muiden voimakkaiden efektien vähyys. Uncommoneista löytyy Coastal Discovery ja rareslotista Ugin’s Insight, mutta muuten korttiylivoimaa täytyy hieman etsiä. Sitä löytyy kuitenkin setistä Awaken-korteissa sekä tiettyjen arkkityyppien synergioissa, joista lisää hieman myöhemmin.

Awaken on setin uusi mekaniikka, joka mahdollistaa tavallista kalliimmalla manacostilla spellien normaalien efektien lisäksi landin animoimisen 0/0 creatureksi, jolloin se saa myös Awakenin numeroarvon verran +1/+1 countereita. Tämä mekaniikka on erittäin vahva korteissa, jotka jo muutenkin olisivat pelaamisen arvoisia ja jotka maksavat Awakenilla 5 tai 6 manaa, kuten yllä mainittu Coastal Discovery sekä Clutch of Currents, Sheer Drop, Encircling Fissure, Roil Spout ja Rush of Ice. Joissain matchupeissa myös Mire’s Malice on erinomainen. Juuri Awakenin takia myös Clutch of Currents ja Roil Spout ovat usein bouncen sijaan poistoja vastustajan animoituun landiin. Hauskana kuriositeettina joskus voi myös sattua Clutch of Currents -standoff, kun kumpikaan pelaaja ei halua castata ensimmäisenä omaansa, sillä toinen saa muuten suurta etua voidessaan bouncata vastapelaajan animoidun landin ja animoida omansa.

BfZ ei tunnu erityisen nopealta formaatilta verrattuna alkuperäiseen Zendikariin. Landfall creatureja on selvästi hidastettu, eikä Steppe Lynxin ja Plated Geopeden kaltaisia helmiä löydy. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tempo olisi formaatissa tärkeä. Varsinkin GR ja jossain määrin myös WR sekä UR devoid -pakat pystyvät hyvinkin nopeisiin alkuihin ja näihin pakkoihin varautumaton draftaaja voi nopeasti kokea kovan kohtalon. Myös Cluch of Currents Awakenilla ja muutamat uncommonit kuten Tajuru Warcaller, Firemantle Mage, Turn Against sekä Resolute Blademaster voivat päättää pelin puskista.

Wizards of the Coastilla uusien settien suunnittelufilosofia on jo jonkin aikaa ollut tuottaa setteihin runsaasti erilaisia mahdollisuuksia korttien ja värien välisiin teemoihin ja synergioihin. Tämä setti ei tee poikkeusta trendistä, vaan korttien vahvuus riippuu usein merkittävästi siitä, mitä pakkatyyppiä aikoo draftata ja mitä kortteja on jo valinnut aikaisemmista boostereista. Hyviä esimerkkejä tällaisista korteista ovat muiden muassa Bone Splinters, Outnumber, Murk Strider ja Slab Hammer. Ensimmäisten puolen tusinan draftin perustella tuntuu siltä, että avoimen arkkityypin löytäminen dratissa on vähintään yhtä tärkeää kuin hyvien korttien avaaminen. Tästä palkitaan usein hyvin myöhäisillä pickeillä, jotka ovat lähes pelikelvottomia muissa pakoissa, mutta mainioita oikeassa arkkityypissä. Toiseksi, myös eri väriyhdistelmien vahvuuksien ja synergioiden tunteminen on tarpeen, sillä kun useiden korttien vahvuus riippuu tietyn väriyhdistelmän synergioista, vaikuttaa väriyhdistelmän valinta myös siihen kuinka paljon näissä väreissä on yhteensä pelattavia kortteja ja todennäköisyyksiin saada 23 hyvää korttia pakkaan.

Seuraavaksi käyn läpi joitain useimmin esiintyviä arkkityypejä ja sitä miten eri korttien vahvuus vaihtelee pakkatyypin mukaan.

W/R/G Allies

Yksi selvimpiä arkkityyppejä on Allies, joka yleensä on väreiltään WR, mutta joskus myös WG tai kolmivärinen. Suurin syy värivalintaan on kolme Allies-pakan tärkeintä uncommonia: Resolute Blademaster, Kor Entanglers ja Firemantle Mage. Ne antavat pakalle yllättävän paljon pelivaraa ja tekevät käytännössä kaikista common Allyista pelattavia. Valkoisella ja punaisella on myös eniten poistoa, sekä melko paljon combat trickejä, joten yleensä Ally-pakalla ei ole draftin lopussa pulaa pelattavista korteista. Myös muun muassa punainen ja valkoinen Retreat-enchantmentti ovat mainioita tässä arkkityypissä. Vihreä tarjoaa Tajuru Warcallerin ja Tajuru Beastmasterin, mutta nämä ovat huomattavasti ylempänä mainittuja kolmea uncommonia heikompia. Warcallerin efekti toki on erittäin hyvä, mutta vihreä väri ei tarjoa paljoakaan tukikortteja arkkityyppiin ja on muutoinkin yleisen konsensuksen mukaan setin huonoin väri. Tajuru Stalwart on varsinkin kolmivärisessä pakassa mainio, mutta ilman paria Evolving Wildsia kolmivärisen pakan heikko manabase todennäköisesti rajoittaa enemmän kuin antaa hyötyä.

Grovetender Druids on ollut pieni pettymys, mutta joudun myöntämään WG:n olevan minulle tuntemattomampi arkkityyppi kuin WR. Yleisesti ottaen vihreissä korteissa on kuitenkin punaista vähemmän lappuja, jotka ovat hyviä nopeassa Ally-pakassa, joka luottaa pitkälti tiettyihin valkoisiin ja punaisiin uncommoneihin. Koska pakka on niin riippuvainen tietyistä korteista, ei Ally-pakan forcaaminen draftissa ole mielestäni järkevää. Toisaalta, jos sinulle passataan myöhäinen Entanglers tai Firemantle Mage, kannattaa sen pickaamista harkita vakavasti, sillä hyvä Ally-pakka on formaatissa vahva suorittaja.

WB Lifegain/Allies

WB eroaa WR-pakasta selvästi. Musta tarjoaa lifegain-teemaa sekä pienemmässä määrin Allies-teemaa valkoisen tueksi. Lifegainin kanssa synergioivia kortteja ei kuitenkaan ole kovin montaa. Uncommon Bloodbond Vampire on toki erinomainen ja Kalastria Nightwatch viiden manan 4/5 creaturena pelattava jo yksinään, mutta lifegainin kanssa kohoaa mainioksi kortiksi. WB on myös oikeastaan ainoa väriyhdistelmä, joka haluaa pelata Kalastria Nightwatchia, sillä muille väreille on parempia vaihtoehtoja viiden manan creatureiksi. Näin ollen Nightwatcheja voi saada hyvin myöhäisinä pickeinä. Serene Steward on toinen erinomainen kortti WB-pakassa, mutta se on uncommon, joka on myös hyvin pelattava WR Alliesissa, joten ne harvoin kiertävät samalla tavalla kuin Nightwatchit.

Maininnan arvoinen on myös Kalastria Healer, joita voi saada dratissa usein myöhäisinä pickeinä. Yksinään kortti on hyvin keskinkertainen, mutta paranee reippaasti sitä myötä mitä useampia kopioita on saanut draftattua. Jos pinoon on eksynyt useampia Kalastria Healereita, esimerkiksi Return to Emeria ja Unified Front nousevat hyvin arvokkaiksi pickeiksi. Samoin March from the Tomb ja jopa Dutiful Return tuovat synergiaa pakalle. Olenpa onnistunut draftaamaan WBU Alliesin jossa oli BR-battlelandi mahdollistamassa Unified Frontin convergen neljällä värillä. Kun pöydässä oli kaksi Kalastria Healeria, oli tulos melko herkullinen.

WB-pakan runko on on yleensä suhteellisen kontrolloiva, luottaen pelitilanteen hallintaan runsaalla creature removalilla ja pelin voittamiseen hitaasti lentureiden, paremman korttilaadun ja korttiylivoiman avulla. WB onkin erittäin vahva yhdistelmä, mutta ongelmaksi voi tulla liian heikko korttilaatu draftissa. Ilman tarpeeksi syvää korttipoolia ja muutamaa vahvaa korttia pelin viimeistelyyn voi pakka jäädä liian heikoksi, jolloin hidas ja kontrolloiva voittostrategia ei toimi.

RG Landfall

Vihreää pidetään yleisesti setin heikoimpana värinä. Vihreä häviää muille väreille niin poistojen määrässä ja laadussa, kuin creatureissakin. RG landfall, ehkäpä formaatin nopein aggropakka, on kuitenkin poikkeus joukossa ja pystyy hyötymään monista vihreistä korteista jotka eivät sovi mihinkään muuhun arkkityyppin. Snapping Gnarlid, Belligerent Whiptail, Makindi Sliderunner, Valakut Predator ja Territorial Baloth ovat kaikki hyviä tässä pakassa ja joskus jopa Scythe Leopard voi olla pelattava. Formaatin kaikki punaiset creature removalit täydentävät hyvin pakkaa ja myös Natural Connection toimii combat trickinä landfallin kanssa. Looming Spires sekä Sandstone Bridge, jotka ovat mainioita landeja aggressiivisissa pakoissa, ovat parhaimmillaan tässä pakassa, joka myös on luonnollinen koti Slab Hammerille.

Koska pakka priorisoi muitakin korkeammalle Evolving Wildsia, voi kolmannen värin splashaaminen olla aito optio. Olenpa myös joskus laittanut kolmannen värin basic landin tähän arkkityyppiin vain convergen takia parantamaan Tajuru Stalwartia ja Infuse the Elementsiä. Pakka priorisoi rankasti tempokortteja, kuten Outnumberia, Sure Strikea ja Swell of Growthia. Myös monet uncommonit, joita muut pakat eivät ylensä halua (kuten Retreat to Kazandu sekä Retreat to Valakut) loistavat tässä arkkityypissä. RG on kuitenkin arkkityyppi, jonka vahvuus perustuu pitkälle siihen, että vihreä on alidraftattu kaikkien tietäessä sen olevan formaatin heikoin väri. Jos olet tästä varma ja landfall näyttäisi olevan auki draftissa, tämä pakka voi olla yksi vahvimpia arkkityyppejä. Toisaalta, jos muut pelaajat eivät ole lukeneet muistiota, se muuttuu helposti pieneksi katastrofiksi.


WU Fliers/Control

Vanhan kontrollijynkkypelaajan sydäntä lämmittää aina, jos WU on hyvä väriyhdistelmä formaatissa. Ilokseni voin todeta, että BfZ:ssä näin on. WU ei käytä hyväkseen juurikaan processingia tai devoid-synergioita, mutta molempien värien syvä korttipooli antaa hyvät mahdollisuudet draftin onnistumiseen. Voittokortteina pakka käyttää yleensä lentureita ja awaken-kortit tuovat korttiylivoimaa pitkissä peleissä. Muiden muassa Tightening Coils ja Fortified Rampart ovat myös kortteja jotka sopivat pakan pelisuunnitelmaan ja joita yleensä saa napsittua draftissa myöhäisinä pickeinä. Uncommoneista Coastal Discovery ja erityisesti Halimar Tidecaller ovat erinomaisia. Flying on formaatissa vahva, sillä setin commoneista Giant Mantis ja Silent Skimmer (sekä joskus harvoin Kalastria Nightwatch) ovat ainoat lentureita blockaavat creaturet näiden värien ulkopuolella.

WU Fliers harvoin tarvitsee Ingestiä tai Processingia ja se voi keskittyä 2 ja 3 powerin lentureihin. Benthic Infiltrator ja Mist Intruder ovat tässä pakassa käytännössä vain 1 powerin lentureita, eivätkä siis pickaamisen arvoisia. Ulamog’s Reclaimer on yksi ainoita syitä pelata tässä pakassa Ingest-creatureita, mutta myös tässä tapauksessa kannattaa pohtia, onko mahdollinen hyöty tarpeeksi suuri suhteessa pakan yleisen voittosuunnitelman heikentymiseen. Murk Strider on pelattava tässä pakassa vain hyvin harvoin, sillä se ei sovi yleiseen arkkityypin strategiaan, jossa yritetään voittaa evaasiocreatureilla pikemminkin kuin tempoedulla.

BG Tokens

BG Tokens näyttää formaatissa pakalta, jolle löytyy paljon synergioita. Tämä väriyhdistelmä on luonnollinen koti korteille kuten Altar’s Reap, Bone Splinters, Vampiric Rites ja Voracious Null. Vihreät Eldrazi Dronet ja Carrier Thrall taas pumppaavat tokeneita syötäväksi yllä mainituille korteille. Valitettavasti pakalla on pari ongelmaa. Ensinnäkin synergiakorttien vahvuus ei ole varsin suuri, eli näistä kahden kortin comboista ei ole välttämättä isoa hyötyä esimerkiksi korttiylivoiman tai -laadun muodossa. Toiseksi, väriyhdistelmällä ei ole paljoa muita tapoja hyödyntää tokeneita, koska vihreällä tai mustalla ei ole commoneissa Inspired Chargen tyylisiä efektejä. Tajuru Warcaller on ylivoimaisesti paras kortti ja sen arvo nousee jyrkästi mitä enemmän token-generaattoreita on draftannut. Koska BG tokeneissa harvoin on muita Allyja, kannattaa yrittää napata draftissa vähintään yksi Dutiful Return, joka todella loistaa tässä väriyhdistelmässä ja mahdollistaa myös Warcallerin käytön useaan kertaan.

Toinen ilmeinen tapa hyödyntää Eldrazi Scioneita on käyttää niitä manaksi. Tässäkin strategiassa on harmillisesti pieni ongelma; todella hyviä Eldrazeja ja muita kalliita creatureita ei setissä juurikaan ole. Taas kerran hyöty nopeasta manarampista on usein marginaalinen. Yksi parhaista synergioista onkin Deathless Behemoth, joka on jo yksinäänkin 6 manan 6/6 Vigilance creaturena mainio ja paranee vielä merkittävästä pakassa, joka pystyy useimmiten palauttamaan Behemothin takaisin käteen. Erityismaininnan ansaitsee kuitenkin Brood Butcher, joka on oikeanlaisessa pakassa erinomainen.

Koska väriyhdistelmä luottaa paljon vahvoihin uncommoneihin ja rareihin, en suosittele draftaamaan BG tokensia, ellei ole varma väriyhdistelmän olevan selvästi avoinna ja on signaalina saanut passattuna Brood Butcherin tai esimerkiksi myöhäisen Catacomb Sifterin.

UG Tempo/Ramp

UG luottaa mana rampilla nopeasti castattaviin isoihin vihreisiin pihveihin ja sinisiin lentureihin, sekä tempokortteihin vastustajan hidastamiseksi. Väriyhdistelmän ongelma on, että se tarvitsee kipeästi sinisiä tempokortteja ja lentureita, jotka ovat haluttuja kaikkien sinisen draftaajien kesken. Vihreistä commoneista varsinkin Territorial Baloth on oivallinen tässä pakassa. Tämän väriyhdistelmän draftaaminen vaatii paljon taitoa ja ymmärrystä formaatista. Reagoiminen draftin aikana muun muassa siihen, yrittääkö hyödyntää processingia ja esimerkiksi Murk Strideria, joka on parhaimmillaan tässä pakassa, mikäli pystyy aktivoimaan processingin luotettavasti.

Unnatural Aggression, joka tuntuisi olevan parhaimmillaan tässä pakassa, on tästäkin huolimatta korkeintaan keskinkertainen. Kolmen manan poisto, joka vaatii yleensä kalliin creaturen pöydässä on vain erittäin hidas ja helposti häirittävissä. Kunniamaininnan taas ansaitsee Skyline Cascade, joka on vakuuttanut peleissä. Muutenkin kaikki common landit Fertile Thicketiä lukuunottamatta tuovat lisäarvoa huomattavasti enemmän, kuin landin tapissa peliin tuleminen haittaa.

Pakan tärkeimpiä kortteja ovat Clutch of Currents, Rush of Ice ja Adverse Conditions, sillä yksittäiset creaturet ovat korvattavissa toisilla, mutta näille tempokorteille ei löydy korvaajia kuin rareslotista.

U/R/B Devoid

Niputan nämä kolme väriyhdistelmää yhteen, sillä kaikissa niissä on yhteneväiset synergiat, pienin painotuseroin. Nämä väriyhdistelmät hyötyvät eniten värittömistä creatureista ja Processingista. Kannattaa huomata, että Processing on mekaniikka, joka on helppo yliarvoida. Luotettavia tapoja exilata vastustajan kortteja ei ole kovin montaa ja tämä kannattaa ottaa huomioon draftatessa. Luotettavimmat tavat näillä kolmella värillä ovat Touch of the Void, Benthic Infiltrator ja Complete Disregard. Ainoastaan sinisellä on evasion creatureja joilla on Ingest luotettavana tapana saada useampia kortteja exileen. Draftissa voi helposti joutua tilanteeseen, jossa pakassa on liikaa Processing-kortteja suhteessa kortteihin, jotka exilöivät vastustajan kortteja. Näiden väriyhdistelmien vahvuus on se, että kaikilla väreillä on värittömien korttien lisäksi paljon commoneita, jotka sopivat tähän pakkatyyppiin.

Devoid-pakat ovat ennen kaikkea tempopakkoja, joissa on myös mahdollisuuksia voittaa pidempiä pelejä korttiylivoiman ja synergioiden avulla. Huomaa, että tempopakka ei välttämättä tarkoita mahdollisimman aggressiivista pakkaa, vaan sellaista joka pystyy pelaamaan voimakkaampia efektejä halvemmalla kuin vastustaja ja näin ollen saamaan suotuisan pöytätilanteen. Tällaisia kortteja ovat Murk Strider, Clutch of Currents, Vile Aggregate, Wasteland Strangler, Herald of Kozilek, Brutal Expulsion, Outnumber, Forerunner of Slaughter, Horribly Awry, Mind Raker, Nettle Drone, Processor Assault, Ulamog’s Nullifier, Ulamog’s Reclaimer ja Halimar Tidecaller.

Devoid-arkkityyppi antaa myös mahdollisuuksia draftata hitaamman, kontrolloivan pakan, mutta tällöin kannattaa erityisesti pitää mielessä, että monet ingest-creaturet (kuten Mist Intruder, Sludge Crawler sekä Culling Drone) ovat heikompia tällaisessa pakassa ja yrittää rakentaa oma pakka sen vahvuuksien mukaan.

Erikoismaininnan arvoiset aliarvostetut kortit

Vulshok Morningstar on ollut erinomainen jokaisessa draftiformaatissa, missä se on esiintynyt. Slab Hammer ei ole toki Morningstar, mutta aggressiivisessa roolissa joskus jopa parempi, erityisesti landfall-creatureiden tai Skyline Cascaden kanssa. Formaatti on täynnä 2 tai 3 powerin ja toughnessin creatureita, joten +2/+2 on merkittävä efekti.

Wave-Wing Elemental on landfall triggerillä setin isoin creature jolla on flying. Formaatti on myös sen verran hidas, että manacostikaan ei ole suuri haitta. Jo Elementalin tavallinen power ja toughness 3/4 on enemmän kuin mikään muu common lenturi formaatissa, joten Elemental suoriutuu hyvin myös blokkaustehtävistä.

Jos sinulla on jo pakassa pari kopiota Touch of the Voidia, Complete Disregardia ja/tai Scour From Existenceä, on Ulamog’s Reclaimer erinomainen, vaikka sinulla ei olisikaan Ingest-creatureita. Harva asia lämmittää tässä formaatissa enemmän, kuin vastustajan vuoron lopussa pelattu Scour, joka otetaan takaisin Reclaimerilla omalla vuorolla. Ja bonuksena 2/5 creature on formaatissa varteenotettava blockeri.

Kahden manan 0/6 defender sopii kuin nakutettu kontrolloiviin WU ja WB -pakkoihin. Se antaa aikaa aggressiivisia pakkoja vastaan ja blokkaa lähes aina vastustajan isoimman creaturen. Rampart toimii eräänlaisena pseudopoistona ja varsinkin WU-pakassa yhdessä Tightening Coilsin kanssa takaa puolustuksen vastustajan aggressiivisia alkuja vastaan. Näistä korteista harvoin joutuu taistelemaan pöydän muiden draftaajien kanssa.

Tämä kortti saattaa yllättää listalla. Listalle se päätyi, koska mielestäni se on kontrolloiviin pakkoihin setin paras commoni. 6 manan 3/3 Necrataal nyt vain on tässä formaatissa todella, todella hyvä. Kaikki eivät ole ehkä vielä sisäistäneet tätä ja sen takia näitä näkyy usein aivan liian myöhään draftissa.

Draftasitko BR-pakan josta uupuu isoja spellejä pelien viimeistelyyn? Ei hätää, Dutiful Return antaa aggressiivisille pakoille sekä BG sacrificelle lisää kaasua loppupeliin. Return on mustan salainen ase korttiylivoiman saamiseksi. Yhdistä vielä ETBF(*)-creatureiden kanssa ja avot!

Tämä kortti on GR landfallia ja WR allyja lukuunottamatta kaikissa pakkatyypeissä aivan loistava. Sen manakiihdytys mahdollistaa nopean käden tyhjentämisen ja awakening-costien maksamisen, jonka jälkeen sen voi lunastaa kahdeksi kortiksi. Olen monesti pickannut tämän draftissa P1P1 enkä ole katunut koskaan.

* ETBF = Enters the Battlefield, creaturet jotka tekevät jotain tullessaan peliin, kuten Murk Strider tai Dominator Drone

Matti Toikka